BoomveiligheidDaveri Boomverzorging

daveri boomveiligheid kop

Risico's moeten worden afgewogen

Waar bomen en mensen elkaar ontmoeten wordt de boomveiligheid een onderwerp. Een boom ergens diep in het bos met drie verschillende zwamaantastingen en veel dood hout heeft niet hetzelfde risico als een laanboom bij een school.

Boomveiligheidscontrole

Om ongelukken en problemen voor te zijn kan het wijs zijn om deze bomen te laten controleren. Wanneer u eigenaar bent van een boom en vragen stelt bij de veiligheid kunnen wij als boomveiligheidscontroleur een visual tree assessment (VTA) of boomveiligheidscontrole uitvoeren.

 

Laat boomveiligheid niet achterwege

Als een boom langs een opengestelde weg omvalt of als er een tak afbreekt dan kan deze schade veroorzaken. Aan voorbijgangers, voertuigen of gebouwen bijvoorbeeld. De eigenaar van de boom kan voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Degene die schade heeft geleden moet bewijzen dat dit de boomeigenaar verweten of toegerekend kan worden. Dit is het geval wanneer de eigenaar onvoldoende zorg aan de boom heeft besteed.

Als eigenaar bent u dus verantwoordelijk voor uw bomen. Eventuele schade of letsel aan anderen kunnen er dus voor zorgen dat u aansprakelijk wordt gesteld. Een rapport (na het wegnemen van het risico) van de boomverzorger stelt u vrij van deze aansprakelijkheid. Indien er uit het onderzoek naar voren komt dat er actie moet worden ondernomen kunnen wij u daarbij ook van dienst zijn. Laat ook bij u de boomveiligheid niet achterwege.

Tijdens de boomveiligheidscontrole wordt elke risicovolle boom langs opengestelde wegen en paden beoordeeld. Hierbij wordt een rapportage opgesteld met een onderhoudsadvies. Uiteraard kan Daveri Boomverzorging ook de uitvoering van het werk vervolgens voor u uit handen nemen.

Boomziekten

De gezondheid van bomen is bepalend voor hun vitaliteit, veiligheid en functievervulling. Grote delen van de boom of zelfs hele bomen kunnen worden aangetast. Historisch waardevolle, beeldbepalende of bijzondere soorten bomen geven waarde aan het landschap en de stedelijke openbare ruimte. Het verdwijnen van deze bomen kan esthetisch, financieel of sociaal verlies tot gevolg hebben. Naast fysieke schade aan de boom en klachten van bewoners, kan er een risico ontstaan voor mens, omgeving en volksgezondheid. Daarom is het beheersen van boomziekten, boom-aantastingen en boomplagen een belangrijk onderdeel van het werk van Daveri Boomverzorging.

In de huidige situatie in Nederland hebben we steeds meer te maken met verschillende boomziekten. In elke tuin leven schimmels en bacteriën, en de meeste daarvan hebben we nodig voor een gezonde balans voor de verschillende planten en beestjes. Dus hoeven deze geen probleem te zijn. Er zijn echter wel ziekten veroorzaakt door schimmels en bacteriën die een probleem zijn. Hier geef ik enkele voorbeelden van gevaarlijke combinaties en terminale aantastingen. Tevens kunnen ze u misschien helpen met boomziekten te herkennen

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3

Wij adviseren u graag over onze diensten

Neem contact met ons op per e-mail of per telefoon, uw boom is onze zorg!

Neem contact op